Ændringer i jobstrukturen i Europa under den store recession - Resumé

I denne rapport beskrives det, hvordan recessionen har indvirket på beskæftigelsen i EU-27, med påvisning af ændringer i beskæftigelsesniveauet mellem andet kvartal af 2010 og andet kvartal af 2008 og visning af, hvordan disse ændringer var fordelt over lønspektret. Det fremgår, at beskæftigelsen fortsat steg i forbindelse med toplønnede job, især inden for videnintensive tjenesteydelser og forretningsservice. Imidlertid førte en nedlæggelse af mellemindkomstjob i bygge- og anlægssektoren og fremstillingssektoren til en reduktion af beskæftigelsen i midten af lønspektret. Flere mande- end kvindejob gik tabt, mens ældre arbejdstagere fik mest gavn af jobskabelsen. Mens deltidsarbejde er blevet mere udbredt over hele lønspektret, har det meste af beskæftigelsesvæksten siden 2009 været i forbindelse med (lavere lønnede) midlertidige job.Download PDF: DA (pdf 45.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar