Femte undersøgelse af arbejdsvilkårene

Arbejdet spiller en afgørende rolle i folks liv, for virksomhedernes funktion og i samfundet som helhed. Forbedring af arbejdets kvalitet og arbejdsvilkårene har længe haft en central placering i EU's politik, senest i Europa 2020-strategien for 'intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst'. I den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) undersøges så forskellige emner som fysiske risici, arbejdstid, kønsopdeling, balance mellem arbejde og fritid, medarbejderrepræsentation, arbejdstilrettelæggelse, stress på arbejdspladsen, kompetenceudvikling og lønninger samt sundhed og velbefindende. Undersøgelsen afdækker tendenser inden for arbejdsvilkår, identificerer væsentlige risikofaktorer og sætter fokus på spørgsmål, der fortjener politisk opmærksomhed. På grundlag af interview med 44 000 arbejdstagere i 34 europæiske lande udgør dem femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene en omfattende kilde til oplysninger om og analyser af arbejde i alle dets facetter i Europa i dag.Download PDF: DA (pdf 38.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar