Krisens indvirkning på arbejdsmarkedsrelationer

I denne rapport undersøges krisens indvirkning på arbejdsmarkedsrelationerne i de 27 EU-medlemsstater og Norge. Der er fundet bevis for omstruktureringer blandt arbejdsmarkedets parter og sammenlægninger af fagforeninger og nogle gange for, at arbejdsmarkedsparterne, navnlig fagforeninger, er blevet mere synlige. Med hensyn til arbejdsmarkedsrelationernes processer konstateres en stigende tendens til decentralisering af kollektive overenskomstforhandlinger, større brug af åbningsklausuler og en stigning i antallet af faglige aktioner. Indvirkningerne på arbejdsmarkedsrelationernes resultater har bl.a. været et fald i de samlede overenskomstforhandlinger, en stigning i antallet af overenskomster, som ikke kan fornys, og en tendens til kortere overenskomster. Der er også dokumentation for pauser i lønudviklingen, lønstop, lønnedgang og arbejdstidsnedsættelser.Download PDF: DA (pdf 42.37 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar