Omstrukturering i SMV'er i Europa

Omstruktureringer er en integreret del af den økonomiske struktur i EU, da virksomhederne skal tilpasse sig ændrede forhold i et forsøg på at forblive bæredygtige og konkurrencedygtige. Det politiske fokus har hidtil hovedsagelig været på omstruktureringer i store virksomheder. I lyset af den relative betydning af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) – der udgør over 99 % af de europæiske virksomheder og tegner sig for omkring 66 % af beskæftigelsen i den private sektor - er det nødvendigt, at de politiske beslutningstagere på alle niveauer forstår de specifikke udfordringer, som de mindre virksomheder står over for, for at yde passende støtte til denne rygrad i EU’s økonomi. På grundlag af oplysninger fra 85 casestudier i alle EU-medlemsstater og andre kilder beskriver rapporten de særlige kendetegn ved SMV'er med hensyn til, hvordan de foregriber og styrer omstruktureringer; endvidere undersøger den de vigtigste drivkræfter for ændringer og analyserer de faktorer, der påvirker en vellykket omstrukturering. Den giver et bredt, komparativt billede af, hvordan omstruktureringer indvirker på arbejdstagere og virksomheden selv, og indeholder en række politiske anbefalinger til fremtidige tiltag.Download PDF: DA (pdf 37.45 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar