Psykosociale risici i Europa: Udbredelse og forebyggelsesstrategier

Dette resumé bygger på en fælles rapport om psykosociale risici på arbejdspladsen fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound). Den trækker på det supplerende arbejde i de to agenturer, der afspejler sig i deres forskellige roller. I rapporten, der anerkender de komplekse forhold mellem sundhed og arbejde, fremlægges sammenlignende oplysninger om udbredelsen af psykosociale risici blandt arbejdstagerne, og forbindelserne mellem disse risici og sundhed og trivsel undersøges. Den kommer også ind på, i hvilket omfang virksomhederne træffer foranstaltninger til at håndtere psykosociale risici, og beskriver tiltag, der kan gennemføres i virksomhederne. Der er til rapporten knyttet en oversigt over politikkerne i seks medlemsstater.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar