Tredje europæiske virksomhedsundersøgelse – arbejdspladsstrategier: Mønstre, resultater og trivsel

Tredje runde af Eurofounds europæiske virksomhedsundersøgelse blev gennemført i 2013. Respondenterne var repræsentanter for ledelsen i over 24 000 virksomheder; i virksomheder med arbejdstagerrepræsentanter – dvs. i 6 800 af virksomhederne – blev disse også interviewet. Undersøgelsen vedrørte arbejdspladsstrategier for arbejdets tilrettelæggelse, personaleforvaltning, direkte deltagelse og dialog mellem arbejdsmarkedets parter. Efter angivelse af resultaterne undersøges det i rapporten, hvordan disse strategier hænger sammen indbyrdes og med virksomhedernes og arbejdstagernes resultater. Generelt konstateres det, at virksomheder, der anvender fælles beslutningstagning mellem medarbejdere og ledelse om daglige opgaver, har en moderat struktureret intern organisation, foretager begrænsede investeringer i personaleforvaltning, men har en høj grad af direkte deltagelse, opnår de bedste scorer for både virksomhedsresultater og trivsel på arbejdspladsen.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar