Arbejdstidens udvikling i det 21. århundrede: Arbejdstidens længde og reguleringen af denne i EU

I denne rapport undersøges de centrale tendenser og milepæle for udviklingen af de vigtigste aspekter af den overenskomstmæssige arbejdstid i EU i det første årti i det 21. århundrede. I rapporten, der primært er baseret på oplysninger indsamlet af Eurofound i alle EU's medlemsstater og Norge, er der navnlig fokus på fem sektorer: kemikalieindustrien, metalindustrien, banksektoren, detailhandlen og den offentlige administration. I rapporten redegøres der for de institutionelle reguleringsordninger, og der foretages en vurdering af udviklingen i den aftalte arbejdstid (den forventede arbejdstid i henhold til kollektive overenskomster eller aftalt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere) og den sædvanlige arbejdstid (den faktiske arbejdstid) i perioden 1999-2014. I rapporten påpeges konflikten mellem behovet for en reduceret arbejdstid for at opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv og mindske arbejdstagernes helbredsproblemer og behovet for en fleksibel arbejdstid for at imødekomme behovene i en moderne global økonomi.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar