Nye emner, nye værktøjer og innovativ praksis vedtaget af arbejdsmarkedets parter

Den sociale dialog spiller stadig en rolle i Europa. Det er i de seneste politiske debatter på EU-plan blevet fremhævet, at fremkomsten af nye debatter om social retfærdighed, demokrati, arbejdskvalitet og nye modeller for arbejdsmarkedsrelationer, navnlig siden krisen i 2008, har udfordret de traditionelle systemer for arbejdsmarkedsrelationer og social dialog. Hovedformålet med denne sammenlignende undersøgelse er at indsamle oplysninger om, hvordan arbejdsmarkedets parter i EU28 og Norge har reageret på de mange nye politiske, juridiske og sociale udfordringer, der er opstået i de seneste år. Rapporten ser på, hvordan arbejdsmarkedets parter udforsker nye emner og nye værktøjer og udvikler innovativ praksis. Der kan identificeres mindst to forskellige former for nye emner, nemlig de, der er nye set i et samlet EU-perspektiv (såsom klimaændringer), og de, der kun er nye for nogle medlemsstaters vedkommende (såsom ligestilling mellem kønnene). Undersøgelsen beskæftiger sig med arbejdsmarkedsparternes praksis på tværsektorielt, sektorielt og nationalt plan i perioden 2000-2014.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar