Arbejdsmarkedets parters rolle i det europæiske semester

Denne rapport omhandler inddragelsen af arbejdsmarkedets vigtigste parter i det europæiske semester på EU-plan og nationalt plan i perioden 2011-2014. Selv om deres rolle i det europæiske semester ikke er defineret i bestemmelserne om EU's økonomiske styring (den såkaldte "six-pack"), betragter EU-institutionerne industriens to parter som afgørende for semesterets forløb og har opfordret til en større inddragelse af dem. I denne rapport vurderes det, i hvilken grad arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i de forskellige stadier af det europæiske semesters procedure i sager, der vedrører beskæftigelse og socialpolitiske spørgsmål, og hvordan deres inddragelse kunne forbedres. Samtidig undersøges den rolle, som Europa-Kommissionen og de nationale regeringer spiller, når det gælder kommunikationen af de landespecifikke henstillinger. I undersøgelsen beskæftiger man sig også med arbejdsmarkedets parters egne synspunkter. Rapporten er udarbejdet på baggrund af skrivebordsundersøgelser og individuelle nationale rapporter fra Eurofounds netværk af europæiske korrespondenter, som dækker alle 28 EU-medlemsstater.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar