Jobskabelse i SMV'er: ERM's årsrapport 2015

I årsrapporten for 2015 fra European Restructuring Monitor (ERM) undersøges spørgsmålet om jobskabelse i små og mellemstore virksomheder (SMV'er). SMV'er anerkendes i stigende grad som en jobmaskine for Europa. I betragtning af den enorme SMV-populations forskelligartethed bidrager alle imidlertid ikke lige meget til beskæftigelsesvæksten. Denne undersøgelse søger at kortlægge, hvilke SMV-typer der er mere eller mindre dynamiske jobskabere, og fastlægge de vigtigste drivkræfter og hindringer for jobskabelse. Den undersøger også rekrutteringen i SMV'er, omfanget af den offentlige debat om jobskabelse i SMV'er og offentlige støtteinstrumenter til SMV'er, der tilskynder dem til at skabe job. Ifølge undersøgelsen er de SMV'er, der normalt skaber job, ofte unge, innovative, internationalt aktive, beliggende i byområder og drives af kompetente ledere med kapacitet til at planlægge og virkeliggøre aktive vækst- og investeringsstrategier. Det er imidlertid snarere en kombination af både interne og eksterne faktorer i virksomheden end individuelle karakteristika, der er bestemmende for disse virksomheders jobskabelsespotentiale.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar