Tilgange til arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og asylansøgere

I denne rapport behandles den eksisterende forskning vedrørende arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge og asylansøgere som reaktion på flygtningekrisen. Den opdaterer oplysninger om lovgivning og praktiske foranstaltninger i første halvår af 2016, undersøger arbejdsmarkedsintegrationen i forbindelse med modtagelsen af asylansøgere og støtten til både dem og flygtninge og undersøger arbejdsmarkedsparternes rolle. Det fremgår af undersøgelsen, at de lande, der har været mest berørt, gjorde en stor indsats for at sikre en hurtigere og lettere adgang til deres arbejdsmarkeder for asylansøgere. I nogle lande har arbejdsmarkedets parter ydet en aktiv indsats for at udforme mere effektive politikker til arbejdsmarkedsintegration og har iværksat en række lovende initiativer. Den pludselige og store tilstrømning af asylansøgere har imidlertid været forbundet med mange udfordringer, og det er fortsat uklart, hvordan disse hindringer kan overvindes.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar