Sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene - oversigtsrapport

Den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) bygger på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser med henblik på at tegne et bredt billede af Europa på arbejdspladsen på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. EU's prioriteter for beskæftigelsespolitikken tager sigte på øget beskæftigelse, forlængelse af arbejdslivet, øget deltagelse af kvinder, udvikling af produktivitet og innovation samt tilpasning til de digitale udfordringer. Hvor vellykkede disse politikker er, afhænger ikke blot af ændringer i det eksterne arbejdsmarked, men også af udviklingen af gode arbejdsvilkår og jobkvalitet. Konklusionerne fra den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår gør opmærksom på omfanget og rækkevidden af tiltag, som de politiske aktører kunne udvikle for at tackle de udfordringer, som Europa står over for i dag. Analysen undersøger resultaterne ved hjælp af syv jobkvalitetsindeks – fysisk miljø, arbejdsintensitet, arbejdstidskvalitet, socialt miljø, kvalifikationer og selvstændig beslutningstagning, fremtidsmuligheder og indtjening – og kategoriserer arbejdstagere i fem typiske jobkvalitetprofiler. På grundlag af face-to-face-interview med 43 850 arbejdstagere i 35 europæiske lande forsøger den sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår at tegne et billede af de forskelligartede dimensioner af arbejde i Europa i dag.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar