Europæisk undersøgelse af livskvalitet 2016

Næsten 37 000 personer i 33 europæiske lande (28 EU-medlemsstater og 5 kandidatlande) blev interviewet i sidste kvartal af 2016 i forbindelse med den fjerde runde af den europæiske undersøgelse af livskvalitet. Denne oversigtsrapport præsenterer resultaterne for EU-medlemsstaterne. Den bruger oplysninger fra tidligere runder samt anden forskning til at se på tendenser i livskvalitet på baggrund af europæiske samfunds skiftende sociale og økonomiske profil. Ti år efter den globale økonomiske krise undersøger den trivsel og livskvalitet bredt og omfatter samfundets kvalitet og offentlige tjenesteydelser. Resultaterne viser, at der stadig er forskelle mellem landene i mange henseender – men med mere nuancerede narrativer. Hver medlemsstat fremviser visse styrker med hensyn til særlige aspekter af trivsel, men forskelligartede ugunstige forhold er stadig mere udtalte i nogle samfund end i andre, og i alle lande er der fortsat betydelige sociale uligheder. 

 

 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar