Langtidsledige unge: Hovedtræk og politiske tiltag

Selvom situationen på arbejdsmarkedet for unge er blevet betydeligt forbedret siden 2014, er en af eftervirkningerne fra den seneste krise det store antal langtidsledige unge, som næsten udgør en tredjedel af unge arbejdsløse. Denne rapport giver et opdateret billede af arbejdsmarkedet for unge i 2016 og beskriver tendenserne i det seneste årti.  Den udforsker vigtige faktorer bag langtidsledigheden blandt unge, både på sociodemografisk og makroøkonomisk plan. Desuden dokumenterer den de alvorlige konsekvenser, det har for unge at være uden arbejde i længere tid, såsom den negative effekt på indtjening og beskæftigelse samt deres trivsel i mange henseender. Rapporten afsluttes med en diskussion af udvalgte politiske tiltag, som er indført for nylig i 10 medlemsstater for at forhindre, at unge havner i langtidsledighed og hjælpe dem, der er blevet langtidsledige, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar