Social mobilitet i EU

Det bekymrer i stadig større grad EU's borgere, at unge i dag vil have færre muligheder for opadgående social mobilitet end deres forældres generation. Denne rapport kortlægger de sociale mobilitetsmønstre mellem generationerne i EU-landene. I rapporten ser man først på den absolutte sociale mobilitet – hvordan samfundene har ændret sig med hensyn til de strukturelle og beskæftigelsesmæssige ændringer og de samfundsmæssige fremskridt. Herefter ser man på den relative sociale mobilitet (den "sociale fluiditet") – dvs. personers muligheder for at bevæge sig mellem erhvervskategorierne. Historikken for den sociale mobilitet i den senere tid undersøges ved hjælp af data fra den europæiske socialundersøgelse (ESS) og resultaterne fra Eurofounds netværk af europæiske korrespondenter i alle EU's medlemsstater. Rapporten analyserer også de nuværende politiske forhandlinger og undersøger, i hvilken grad den sociale mobilitet har været synlig på den politiske dagsorden i de forskellige medlemsstater, og hvordan den er blevet tacklet og diskuteret. Rapporten beskæftiger sig endvidere med hindringerne for lige muligheder og politikkerne for at fremme dem. Endelig fokuserer den på udvikling i det seneste årti, som kunne fremme den sociale mobilitet i forbindelse med børne- og førskoleundervisning, skolegang og videregående uddannelse samt på arbejdsmarkedet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar