Arbejdsvilkår for arbejdstagere i forskellige aldersgrupper

Demografiske ændringer ændrer billedet af arbejdslivet i EU. Den stigende efterspørgsel efter en gruppe af arbejdstagere, der er ved at svinde ind, med henblik på at tage hånd om de sociale behov hos en aldrende befolkning, fører til stigninger i beskæftigelsesraten blandt ældre arbejdstagere og et længere arbejdsliv. Politiske reformer har — som helhed — fokuseret på at hæve den fastsatte pensionsalder og skabe økonomisk incitament for de ældre arbejdstagere til at blive på arbejdsmarkedet, efter de har nået pensionsalderen. Men en række andre faktorer påvirker også arbejdstagernes beslutning om fortsat at arbejde i en høj alder — herunder helbred og trivsel, balance mellem arbejds- og privatliv, karrieremuligheder og jobsikkerhed samt arbejdsvilkår som selvbestemmelse, arbejdstid og psykosociale aspekter på arbejdspladsen. Denne rapport analyserer disse faktorer i dybden for de 28 EU-medlemsstater ved hjælp af data fra den seneste europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS 2015) og inden for rammerne af Eurofounds begreb ”bæredygtigt arbejde i de forskellige livsfaser”.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar