Labour market change

Leveløn som begreb og i praksis

Leveløn er blevet defineret som en målestok for indkomst, der sikrer en arbejdstager en grundlæggende, men social acceptabel levestandard. I de seneste årtier er der opstået initiativer vedrørende leveløn i et lille antal lande, navnlig engelsktalende lande, herunder Det Forenede Kongerige og Irland. Disse initiativer er opstået som en reaktion på mange arbejdende husholdningers utilstrækkelig indkomst, som afhænger af de nuværende lovbestemte mindstelønsatser. I initiativerne fastsættes en metode til beregning af en løn, som giver arbejdstagere og de personer, som de har forsørgerpligt over for, mulighed for at leve et værdigt liv i overensstemmelse med bestemmelserne om "rimelig løn" i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev vedtaget i 2017. Formålet med denne rapport er at give de politiske beslutningstagere en praktisk vejledning om begrebet leveløn.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar