Digital age

Beskæftigelses og arbejdsvilkår for udvalgte typer platformsarbejde

Platformsarbejde er en beskæftigelsesform, hvor der anvendes en onlineplatform til at matche udbud og efterspørgsel efter lønnet arbejde. I Europa har platformsarbejde endnu kun lille omfang, men er i hastig udvikling. Der tilbydes stadig flere typer af arbejde via platforme, og der bliver stadig flere udfordringer for de eksisterende regelsæt. Denne rapport undersøger beskæftigelses  og arbejdsvilkår for tre af de mest almindelige typer platformsarbejde i Europa, baseret på interviews med platformsarbejdere. De vurderede aspekter er fysisk og socialt miljø, autonomi, beskæftigelsesstatus, adgang til social sikring samt indtjening og beskatning. Rapporten indeholder desuden en sammenlignende analyse af de regelsæt, der finder anvendelse for platformsarbejde i 18 EU-medlemsstater. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar