Labour market change

ERM-rapport 2018 Konsekvenser af omstrukturering for arbejdsvilkårene

Omstrukturering er et centralt element i arbejdsmarkeder og arbejdstilrettelæggelse. Dette fremgår klart af data indsamlet af Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM). Organisatorisk omstrukturering er nødvendig for virksomheders overlevelse og vækst, men kan være meget belastende for de ansatte — ikke mindst de “tilbageblivende” eller “overlevende”, som beholder deres job.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar