Industrial relations

Måling af forskellige former for arbejdsmarkedsrelationer i Europa: En kvantitativ analyse

Tidligere forskning fra Eurofound har identificeret fire centrale dimensioner af arbejdsmarkedsrelationer: industrielt demokrati, industriel konkurrenceevne, social retfærdighed og job- og beskæftigelseskvalitet. Denne rapport søger at opbygge en række indikatorer for at måle landenes resultater inden for arbejdsmarkedsrelationer med hensyn til disse fire dimensioner og udvikle en typologi af arbejdsmarkedsordninger, som muliggør en tværgående landeanalyse af tendenser. Rapporten fokuserer hovedsagelig på industrielt demokrati, forstået i denne forbindelse som den centrale dimension af arbejdsmarkedsrelationer og den bedste model for forvaltningen af arbejds- og beskæftigelsesforhold.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar