Quality of life

Social samhørighed og trivsel i Europa

Det er i de senere år ofte blevet hævdet, at den sociale samhørighed – vores samfunds sociale struktur – er i forfald. Den foreliggende rapport foretager en empirisk undersøgelse af gyldigheden af dette alarmerende synspunkt og ser nærmere på den sociale samhørigheds betydning for borgernes vurderinger af deres livskvalitet. På grundlag af data fra de tre seneste runder af Eurofounds europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) – foretaget i 2007, 2011 og 2016 – har rapporten til formål at vurdere det nuværende niveau af social samhørighed i EU og dets udvikling over tid. Den har fokus på grupper, der er i fare for at opleve lav social samhørighed, og på samfundsmæssige karakteristika, der bidrager til at skabe samhørighed. Generelt viser resultaterne, at ud over de forudsigelige drivkræfter for social samhørighed – velstand, et generøst og inklusivt velfærdssystem, et højt uddannelsesniveau og lav arbejdsløshed – er digitale færdigheder opstået som en afgørende drivkraft, der fører til mere sammenhængende samfund og dermed til mere tilfredse borgere i EU.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar