Working conditions

At finde en balance: forening af arbejds- og privatliv i EU

Hvordan arbejde og privatliv forenes er et grundlæggende problem for mange mennesker; et problem, som politiske beslutningstagere, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og enkeltpersoner søger at løse. Samtidig er nye udfordringer og løsninger ved at ændre forholdet mellem arbejds- og privatliv: En aldrende befolkning, teknologisk forandring, højere beskæftigelsesprocent og færre ugentlige arbejdstimer. Denne rapport har til formål at undersøge det indbyrdes forhold mellem arbejds- og privatliv for mennesker i EU, de betingelser hvorunder de kæmper for at forene de to områder, og hvad der er vigtigst for dem med hensyn til deres balance mellem arbejds- og privatliv. Rapporten trækker på en række datakilder, navnlig undersøgelsen om arbejdsvilkår i Europa (EWCS) og den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar