Kooperativer og sociale virksomheder: Arbejde og beskæftigelse i udvalgte lande

Kooperativer og sociale virksomheder anerkendes for deres modstandsdygtighed over for konjunkturmæssige og strukturelle økonomiske ændringer og deres evne til at bidrage til den lokale og regionale økonomiske udvikling, herunder social inklusion. I de seneste år har opmærksomheden i stigende grad været rettet mod deres evne til at fremme EU's politiske mål om at skabe flere og bedre job, modvirke tendensen i retning af atypisk beskæftigelse og fremme EU-integration efter den globale finanskrise i 2008. Denne rapport undersøger europæiske kooperativers og sociale virksomheders bidrag til jobskabelse og -bevarelse på grundlag af casestudier fra organisationer i fem EU-medlemsstater. Den beskriver kendetegnene ved de job, der skabes og bevares, og redegør for de forskellige støtteforanstaltninger, som organisationer gør brug af for at udvikle sig og innovere. Den indeholder nogle politiske anbefalinger, som skal støtte skabelsen af sådanne job i kooperativer og sociale virksomheder.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar