Public services

Uligheder i unges adgang til informations- og støttetjenester

I de senere år er der på EU-plan og nationalt plan udtrykt bekymring over, at kombinationen af presset i skolen, forventningerne fra forældrene og det samfundsmæssige pres kan gøre overgangen til voksenlivet vanskelig for unge — med risiko for langvarige negative konsekvenser. En måde at lette overgangen på er at yde passende informations- og støttetjenester i disse kritiske livsforanderlige år. Det ser imidlertid ikke ud til, at alle unge har adgang til sådanne tjenester. Denne rapport beskriver karakteristikaene ved de unge, der har mest vanskeligt ved at få adgang til social- og sundhedsydelser, de tjenester, der er mest relevante for dem, og de største udfordringer, de står over for med hensyn til adgang til informations- og støttetjenester. Den ser også på, hvad tjenesteudbydere kan gøre for at sikre, at de når ud til unge, der har brug for deres støtte, og fremlægger innovative eksempler på, hvordan man kan tackle uligheder i adgangen til tjenester.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar