Quality of life

Offentlige tjenesters rolle i integrationen af flygtninge og asylansøgere

Efter tilstrømningen af over tre millioner asylansøgere til Den Europæiske Union i den treårige periode mellem 2015 og 2017 stod medlemsstaterne over for en række udfordringer i forbindelse med integrationen af de nytilkomne i deres land. I denne rapport undersøges den rolle, som de offentlige tjenester — navnlig boliger, sociale tjenesteydelser, sundhedsydelser og uddannelse — spiller for flygtninges og asylansøgeres sociale og økonomiske integration. Den har til formål at identificere de faktorer, der står i vejen for denne proces, og de elementer, der bidrager til en vellykket integration. Det overordnede fokus er på bestemmelseslandene, navnlig de tre lande, der er mest berørt af tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere, nemlig Østrig, Tyskland og Sverige.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar