Working conditions

Arbejdsvilkår og arbejdstageres sundhed

I denne rapport anvendes data fra undersøgelsen af arbejdsvilkår i Europa med henblik på arbejdsvilkårene og deres konsekvenser for arbejdstagernes sundhed. Sikring af arbejdets bæredygtighed i forbindelse med en aldrende befolkning vil indebære, at der vil være flere i arbejde, og at de kan forblive i arbejde i længere tid. I rapporten undersøges samspillet mellem arbejdskrav — som giver øget risiko for udmattelse — og arbejdsressourcer — som styrker arbejdstagernes engagement og velfærd. Resultaterne viser, at de fysiske risici ikke er steget, men stadig er vigtige, hvorimod de følelsesmæssige krav er steget, hvad der understreger den stigende betydning af psykosociale risici på arbejdspladsen. Ændringerne over tid peger på, at skønt risikoen for dårligt helbred er koncentreret til bestemte erhverv, er der stigende risici for arbejdstageres sundhed og trivsel i erhverv, der traditionelt anses for beskyttede.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar