Working conditions

Arbejdsvilkår i et globalt perspektiv

Denne rapport indeholder en sammenlignende analyse af jobkvalitet omfattende omkring 1,2 mia. arbejdstagere i Europa, Asien og Americas-regionen. Den analyserer syv dimensioner af jobkvalitet og finder både væsentlige forskelle og ligheder mellem landene. Ved at analysere positive og negative aspekter af jobkvalitet i forskellige lande og samfund giver rapporten mulighed for at se ud over nationale forklaringer for at se, hvordan visse grupper af arbejdstagere påvirkes mere end andre, og forstå de særlige problemer for kvindelige arbejdstagere rundt omkring i verden – for at understøtte evidensbaseret politikudformning, når det gælder forbedring af jobkvalitet.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar