Promoting social cohesion and convergence

Overvågning af konvergens i Den Europæiske Union: Tilbageblik som grundlag for fremskridt – Opadgående konvergens gennem kriser

Flagship report
Opdateret
27 april 2022
Udgivet
20 december 2021
pdf
Formater
Executive summary in 22 languages
Hent

Væsentlige konklusioner

 • Den økonomiske krise (2008-2013) havde en betydelig negativ indvirkning på den opadgående konvergens mellem EU's medlemsstater. Selv om den økonomiske konvergens hurtigt blev genoprettet, var nedadgående divergens inden for beskæftigelse og levevilkår fremherskende indtil 2013. Det understreger, hvor tæt social og økonomisk konvergens er forbundet.
Read more
 • Den økonomiske krise (2008-2013) havde en betydelig negativ indvirkning på den opadgående konvergens mellem EU's medlemsstater. Selv om den økonomiske konvergens hurtigt blev genoprettet, var nedadgående divergens inden for beskæftigelse og levevilkår fremherskende indtil 2013. Det understreger, hvor tæt social og økonomisk konvergens er forbundet.
 • Mange sociale indikatorer begyndte ganske vist at vise opadgående konvergens i genopretningsperioden 2014-2019, men den økonomiske krise efterlod geografiske uligheder. Mens Central- og Østeuropa fortsatte sin stærke konvergens mod den førende nordvestlige region, sakkede Sydeuropa i stigende grad bagud både socialt og økonomisk.
 • Mellem 2008 og 2019 sås der stort set ingen opadgående konvergens i kvaliteten af styringen og institutionerne mellem EU's medlemsstater. På baggrund af covid-19-krisen vil konvergens i institutionel kvalitet være et vigtigt middel til at omsætte økonomisk konvergens til varig social konvergens i Østeuropa og forbedre begge dele i Sydeuropa.
 • En stærk politisk reaktion på pandemien på EU-plan og nationalt plan forhindrede krisen i at have en mere ødelæggende og ulige indvirkning på EU's arbejdsmarkeder og levevilkår. Da covid-19-krisen imidlertid ikke er helt overstået, vil det være afgørende at fastholde disse politiske bestræbelser, navnlig i forbindelse med den digitale og den grønne omstilling, hvor de rigtige politiske værktøjer vil være afgørende for at forhindre nye mønstre med divergens mellem nordøst og sydvest.
 • En fuldstændig gennemførelse af NextGenerationEU-planerne vil være afgørende, og konvergensen mellem EU's medlemsstater vil afhænge af, hvor godt de nationale genopretningsplaner er i overensstemmelse med visionen på EU-plan. Regeringernes vilje til at fokusere på overnationale prioriteter giver mulighed for at tackle de uligheder, som covid-19-pandemien har skabt, og koordination på EU-plan vil spille en særligt vigtig rolle.
Read less

Resumé

Opadgående konvergens er kernen i EU-projektet. Medlemsstaterne og deres borgere tilslutter sig Unionen i forventning om, at deres medlemskab vil føre til afbalanceret økonomisk velstand og sociale fremskridt på tværs af landene. De voksende forskelle mellem medlemsstaterne, der f.eks. opstod undRead more

Opadgående konvergens er kernen i EU-projektet. Medlemsstaterne og deres borgere tilslutter sig Unionen i forventning om, at deres medlemskab vil føre til afbalanceret økonomisk velstand og sociale fremskridt på tværs af landene. De voksende forskelle mellem medlemsstaterne, der f.eks. opstod under den økonomiske krise i 2008-2013, kan ses som en krænkelse af EU's løfte og kan potentielt danne grundlag for utilfredshed og opløsning. Denne flagskibsrapport er kulminationen på Eurofounds forskning i overvågning af konvergens i EU, som blev indledt i 2017. Den beskriver den skiftende dynamik i opadgående konvergens i perioden 2008-2019, undersøger covid-19-pandemiens kortsigtede indvirkning på de europæiske økonomier og samfund samt dens konsekvenser for konvergensen, og belyser pandemiens langsigtede virkninger og fremtiden for opadgående økonomisk og social konvergens i Europa.

Read less

Formater

 • Rapport

  Last updated date: 
  26 jan 2022
  Antal sider: 
  120
  Referencenr.: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Katalognr.: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Overvågning af konvergens i Den Europæiske Union: Tilbageblik som grundlag for fremskridt – Opadgående konvergens gennem kriser

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Overvågning af konvergens i Den Europæiske Union: Tilbageblik som grundlag for fremskridt – Opadgående konvergens gennem kriser

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Working paper

 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar