Anticipating and managing the impact of change

Den digitale tidsalder: Følgevirkninger af automatisering, digitalisering og platforme for arbejde og beskæftigelse

Flagship report
Udgivet
15 december 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Hent
Forfatter(e): 
Mandl, Irene

Væsentlige konklusioner

 • For at sikre, at Europa ikke sakker agterud i forhold til andre regioner i verden og høster fordelene ved digitalisering, bør beslutningstagerne undersøge veje til yderligere støtte af digitaliseringen af europæiske virksomheder. De bør f.eks. overveje finansiel støtte, udveksling af brugsscenarier for digital udbredelse og fremme af samarbejde om udvikling og gennemførelse af teknologier. Dette muliggøres bl.a. gennem den statsstøtte, der er knyttet til Europa-Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet.
Read more
 • For at sikre, at Europa ikke sakker agterud i forhold til andre regioner i verden og høster fordelene ved digitalisering, bør beslutningstagerne undersøge veje til yderligere støtte af digitaliseringen af europæiske virksomheder. De bør f.eks. overveje finansiel støtte, udveksling af brugsscenarier for digital udbredelse og fremme af samarbejde om udvikling og gennemførelse af teknologier. Dette muliggøres bl.a. gennem den statsstøtte, der er knyttet til Europa-Kommissionens genopretnings- og resiliensfacilitet.
 • Der bør lægges særlig vægt på at støtte små og mellemstore virksomheder (i overensstemmelse med visionen for Europas digitale årti), og specifikke sektorer og medlemsstater, der har behov for at øge digitaliseringstempoet.
 • Værktøjer til at foregribe kvalifikationsbehov, såsom Cedefops oversigt over kvalifikationer på EU-plan eller lignende instrumenter i medlemsstaterne, bør bevares og om nødvendigt videreudvikles med henblik på at fokusere mere specifikt på kvalifikationsbehov i den digitale tidsalder.
 • Mulighederne for at tilføre sårbare grupper (såsom ældre arbejdstagere og personer med et lavt formelt uddannelsesniveau) relevante færdigheder bør undersøges i overensstemmelse med handlingsplanen for den europæiske søjle for sociale rettigheder og den europæiske dagsorden for færdigheder. Samtidig skal ledere uddannes i de særlige forhold, der gør sig gældende for tilrettelæggelse af arbejdet og personaleadministration i den digitale tidsalder. For arbejdstagere, der er berørt af afskedigelser, kan Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for Afskedigede Arbejdstagere spille en rolle med hensyn til at støtte omskoling og opkvalificering.
 • Tidlige varslingsværktøjer bør anvendes til at advare beslutningstagerne om tegn på faldende beskæftigelseskvalitet som følge af indførelsen af digitale teknologier, herunder potentiel fejlklassificering af beskæftigelsesstatus. Beslutningstagerne bør undersøge årsagerne til denne udvikling og følgevirkningerne heraf på virksomheder og arbejdstagere som afsæt for en kvalificeret politikudformning.
Read less

Resumé

Den teknologiske udvikling tager til i fart som følge af de elektroniske enheders udvidede kapacitet til at lagre, behandle og formidle information digitalt. Digitaliseringen forvandler EU's økonomi og arbejdsmarkeder: Næsten en tredjedel af arbejdspladserne i EU kategoriseres som stærkt digitaliRead more

Den teknologiske udvikling tager til i fart som følge af de elektroniske enheders udvidede kapacitet til at lagre, behandle og formidle information digitalt. Digitaliseringen forvandler EU's økonomi og arbejdsmarkeder: Næsten en tredjedel af arbejdspladserne i EU kategoriseres som stærkt digitaliserede. Hvilke følgevirkninger har den digitale revolution for beskæftigelsen og arbejdet? Og hvordan kan den påvirke den sociale dialog?

Eurofound har set nærmere på disse spørgsmål. Arbejdet er bygget op omkring tre vektorer for forandring inden for digitalisering — automatisering, digitalisering og platforme — som påvirker beskæftigelsen, arbejdsvilkårene og den sociale dialog. De vigtigste resultater af denne forskning er samlet i onlineressourcen The digital age: Automation, digitisation and platforms. Denne rapport tager afsæt i denne ressource for at give et overblik over resultaterne og fremsætte politikanbefalinger.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sider: 
  34
  Referencenr.: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Katalognr.: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Den digitale tidsalder: Følgevirkninger af automatisering, digitalisering og platforme for arbejde og beskæftigelse

  Forfatter(e): 
  Mandl, Irene

  Formater

  Citér denne publikation: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Den digitale tidsalder: Følgevirkninger af automatisering, digitalisering og platforme for arbejde og beskæftigelse

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Kan downloades på 22 sprog

  Hent
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Forskning udført forud for Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. januar 2020 og offentliggjort efterfølgende kan omfatte data vedrørende de 28 EU-medlemsstater. Efter denne dato tager forskningen kun højde for de 27 EU-medlemsstater (EU-28 minus Det Forenede Kongerige), medmindre andet anføres.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar