Foundation Findings: Hvordan kan vi forene arbejds- og familieliv?

EU står over for et arbejdsmarkeds- og socialpolitisk dilemma: vi er nødt til at øge erhvervsfrekvensen for at sikre fortsat økonomisk vækst og fremme den sociale integration, men det forudsætter, at det gøres lettere for folk at forene arbejdsog familiemæssige forpligtelser, så flere – især kvinder – kan komme ud på arbejdsmarkedet. Foundation Findings giver relevant baggrundsviden og indsigt i politiske tiltag til brug for alle, der interesserer sig for den aktuelle debat i EU om den fremtidige arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Indholdet bygger på Eurofounds egen undersøgelser og forskning og afspejler dets uafhængighed og trepartsstruktur.Download PDF: DA (pdf 342.88 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar