Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Udgivet
21 september 2008
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef07108
  Catalogue: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef0854
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår i Den Europæiske Union: Kønsperspektivet - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var ligheder og forskelle i mænds og kvinders arbejdsmiljø. I analysen blev der set på mange specifikke aspekter af jobkvalitet – herunder arbejdstider, jobtilfredshed, forenelighed mellem arbejde og privatliv og arbejdsrelaterede helbredsproblemer – med det formål undersøge kvinders og mænds oplevelser på et arbejdsmarked under konstant forandring. Den kønsopdelte arbejdsdeling blev analyseret ud fra både de arbejdslivsmæssige og hjemlige perspektiver, og analysen gav indblik i mænds og kvinders arbejdsvilkår i de 27 EU-medlemslande. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved kønsdimensionen på arbejdet, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.  Download PDF: DA (pdf 48.98 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar