Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Udgivet
23 september 2008
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår i Den Europæiske Union: Jobsikkerhed og beskæftigelsesevne - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var jobsikkerhed og beskæftigelsesevne (flexicurity) og de vidtgående konsekvenser heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. Der blev i analysen brugt fire indikatorer til undersøgelsen af flexicurity: Objektiv jobusikkerhed, subjektiv jobusikkerhed, beskæftigelsesevne og sårbarhed. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved flexicurity, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.  Download PDF: DA (pdf 52.14 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar