Use of technology and working conditions in the European Union

Report
Udgivet
22 december 2008
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0863
  Catalogue info

  Use of technology and working conditions in the European Union

  Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0881
  Catalogue info

  Brug af teknologi og arbejdsvilkår i Den Europæiske Union - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  I kølvandet på 2005-undersøgelsen gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af sine nøgleresultater i relation til arbejdsvilkår i EU. Forholdet mellem brugen af teknologi, arbejdsvilkår og arbejderes sundhed og trivsel i Europa var et af de emner, der blev undersøgt. Forskningen fokuserede på fire forskellige kategorier af arbejdspladsteknologi – maskiner, computere, maskiner og computere, og ingen teknologi – for at måle deres indflydelse på arbejdernes arbejdsvilkår og helbred.


Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar