Working conditions of an ageing workforce

Report
Udgivet
21 september 2008
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår for en aldrende arbejdsstyrke - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var aldring af arbejdsstyrken og de vidtgående konsekvenser heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. I analysen blev der fremhævet fire faktorer, der er nøglen til at forme aldersstrukturen på Europas arbejdsstyrke: sikring af karriereudvikling og beskæftigelsessikkerhed, vedligeholdelse og forbedring af arbejdstageres helbred og velbefindende, udvikling af færdigheder og kompetencer samt afstemning af arbejds- og privatliv. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved aldringen af arbejdsstyrken, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.  Download PDF: DA (pdf 48.34 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar