Working conditions of an ageing workforce

Report
Udgivet
21 september 2008
pdf
Formater
Executive summary in 25 languages
Hent

Resumé

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Formater

 • Rapport

  Referencenr.: 
  ef0817
  Katalognr.: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef0857
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår for en aldrende arbejdsstyrke - Resumé

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Efter undersøgelsen i 2005 gennemførte Eurofound yderligere dybdegående analyser af resultaterne fra de nøgleområder, der var forbundet med arbejdsvilkårene i EU. Et af de undersøgte områder var aldring af arbejdsstyrken og de vidtgående konsekvenser heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. I analysen blev der fremhævet fire faktorer, der er nøglen til at forme aldersstrukturen på Europas arbejdsstyrke: sikring af karriereudvikling og beskæftigelsessikkerhed, vedligeholdelse og forbedring af arbejdstageres helbred og velbefindende, udvikling af færdigheder og kompetencer samt afstemning af arbejds- og privatliv. I denne folder opsummeres de primære udfordringer ved aldringen af arbejdsstyrken, og der gives et øjebliksbillede af hovedresultaterne af denne analyse.


  Kan downloades på 25 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar