Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Opdateret
16 december 2009
Udgivet
28 oktober 2009
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0927
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

  This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09271
  Catalogue info

  Arbejdsvilkår i Den Europæiske Union: Arbejdstid og arbejdsintensitet - Sammendrag

  Authors: 
  Eurofound
  Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, som Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) gennemførte i 2005, er koncentreret om emner, der står højt på Den Europæiske Unions dagsorden for beskæftigelsespolitikken. Et af de emner, der blev undersøgt, var arbejdstiden og arbejdsintensiteten samt konsekvenserne heraf for samfundet og arbejdsmarkedet som helhed. Undersøgelsen så nærmere på, hvordan arbejdsintensiteten ser ud, og hvordan den kan måles. Resultaterne viste, at der er en tæt forbindelse mellem arbejdsintensitet og dårlige arbejdsvilkår, både de fysiske og psykiske.  Download PDF: DA (pdf 47.25 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar