Quality of life in ethnically diverse neighbourhoods

Report
Udgivet
18 august 2011
pdf
Formater
Executive summary in 26 languages
Hent

Resumé

Many European countries have seen high levels of immigration from all parts of the world in the past two decades and the population of visible minority ethnic groups has grown rapidly. This report presents the results of a research programme analysing the quality of life in ethnically diverse neiRead more

Many European countries have seen high levels of immigration from all parts of the world in the past two decades and the population of visible minority ethnic groups has grown rapidly. This report presents the results of a research programme analysing the quality of life in ethnically diverse neighbourhoods in EU15 countries based on the 2007 European Quality of Life Survey (EQLS). The findings confirm that material poverty is often combined with higher degrees of social exclusion in such neighbourhoods. The perceived quality of life is also lower in these areas and in general they have higher levels of social tension. From a policy point of view, this underlines the need for an integrated and comprehensive social and housing policy intervention in affected high-diversity neighbourhoods, with strong involvement of local communities. 

Read less

Formater

 • Rapport

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef11221
  Catalogue info

  Livskvalitet i kvarterer med etnisk mangfoldighed - Resumé

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Den foreliggende rapport præsenterer resultaterne af et forskningsprogram, som analyserer livskvaliteten i etnisk mangfoldige bykvarterer i EU15-landene (medlemsstaterne før tiltrædelserne i 2004 og 2007) baseret på den europæiske livskvalitetsundersøgelse (EQLS) i 2007. Analysens fokus ligger på en sammenligning af situationen i kvarterer, hvor andelen af befolkningsgrupper, der racemæssigt og etnisk er forskellige fra flertalsbefolkningen, ifølge respondenterne af spørgeskemaundersøgelsen er relativt høj (“kvarterer med stor mangfoldighed”).


  Kan downloades på 26 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar