Performance-related pay and employment relations in European companies

Report
Udgivet
16 oktober 2012
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

This report analyses data from Eurofound’s European Company Survey of 2009 to examine the incidence of performance-related pay (PRP) in European establishments and what determines it, with a specific focus on the role of employment relations. Larger establishments, those in foreign ownership, in the financial intermediation and commerce sectors, and those located in some central and eastern European countries are more likely to have a PRP scheme based on the performance of individuals. Across Europe, PRP schemes are more likely to be in place in companies that have employee representation in place. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1144
  ISBN: 
  978-92-897-1048-0
  Catalogue: 
  TJ-31-11-270-EN-C
  DOI: 
  10.2806/30124
  Catalogue info

  Performance-related pay and employment relations in European companies

  This report analyses data from Eurofound’s European Company Survey of 2009 to examine the incidence of performance-related pay (PRP) in European establishments and what determines it, with a specific focus on the role of employment relations. Larger establishments, those in foreign ownership, in the financial intermediation and commerce sectors, and those located in some central and eastern European countries are more likely to have a PRP scheme based on the performance of individuals. Across Europe, PRP schemes are more likely to be in place in companies that have employee representation in place.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11441
  Catalogue info

  Præstationsbetingede løn- og arbejdsforhold i europæiske virksomheder - Resultaterne af den europæiske virksomhedsundersøgelse 2009 - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Øget konkurrence og økonomisk krise har resulteret i større efterspørgsel efter lønfleksibilitet. Større decentralisering af lønreguleringen har også givet arbejdsgiverne mulighed for at søge og opnå indrømmelser om større lønfleksibilitet. Den europæiske virksomhedsundersøgelse 2009 fandt, at en tredjedel af de europæiske virksomheder med mere end 10 ansatte bruger lønformer, der er betingede af den enkeltes præstation. Noget under en femtedel benytter lønelementer, der er betingede af en gruppes præstation.  Download PDF: DA (pdf 43.08 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar