HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Opdateret
09 februar 2012
Udgivet
09 februar 2012
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. An executive summary is available - see Related content.
 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  HRM-praksis og virksomheders resultater: en analyse på grundlag af den europæiske virksomhedsundersøgelse 2009 - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Hvorledes kan anvendelse af visse HRM-praksisser påvirke en virksomheds resultater? Dette meget komplekse spørgsmål er blevet analyseret i tidligere forskning, men da der ikke har foreligget tilstrækkeligt talmateriale, har resultaterne ikke altid været tilfredsstillende. I denne rapport anvendes data fra Eurofounds virksomhedsundersøgelse fra 2009 til at undersøge sammenhængene mellem fem innovative arbejdspraksisser – fleksible arbejdstider, økonomiske incitamenter (for en stor andel af arbejdstagerne), uddannelse, arbejde i selvstændige teams og medarbejderindflydelse – og følgende fire resultatindikatorer: arbejdsklima, fravær af personaleproblemer, arbejdsproduktivitet (sammenlignet med konkurrenter) og virksomhedens økonomiske situation. Der er fundet kraftige positive virkninger for flere af disse praksisser, selv om det undertiden er vanskeligt at påvise en årsagssammenhæng.  Download PDF: DA (pdf 39.96 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar