Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Udgivet
28 marts 2012
pdf
Formater
Executive summary in 23 languages
Hent

Resumé

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formater

 • Rapport

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef12021
  Catalogue info

  Romaernes levevilkår: dårlige boligforhold og dårlig sundhedstilstand - Resumé

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  De problemer, som romaerne står over for på boligområdet, omfatter overfyldte boliger, manglende adgang til forbedrede sanitære forhold og en høj grad af segregering i byerne, hvilket begrænser adgangen til sundhedsydelser. Disse spørgsmål sætter fokus på de eksisterende uligheder på sundhedsområdet blandt romaerne – øget risiko for handicap, kronisk sygdom og overvægt. Endvidere forværres disse forhold i tilfælde af tvangsudsættelser. I denne rapport analyseres omfanget af problemet med boliger af dårlig standard for romaerne i Europa, og der sættes fokus på situationen for grupper af travellers, der ofte har problemer med at finde plads på bopladser. Med hensyn til romaernes sundhedstilstand er det interessant, at de rapporterer om en bedre subjektiv sundhed end majoritetsbefolkningen, måske fordi de har en anden opfattelse af sundhed (set som fravær af sygdom), bruger sundhedstjenester mindre hyppigt eller er mindre bevidste om sundhedsspørgsmål.


  Kan downloades på 23 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar