Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Opdateret
27 november 2012
Udgivet
27 november 2012
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: krisens indvirkning - Resumé

  Authors: 
  Eurofound
  Hvad er det, der bestemmer, om vi er tilfredse med tilværelsen, hvordan definerer vi lykke, hvordan sætter vi kroner og øre på vores sociale situation og nærmiljø, og hvordan har dette ændret sig i takt med den økonomiske krise? I forbindelse med den tredje omgang af den europæiske undersøgelse af livskvalitet blev 35 000 europæere i alle medlemsstater interviewet. Denne oversigtsrapport fremlægger resultater og tendenser og viser, at konsekvenserne af lavkonjunkturen rent faktisk både kan føles og måles. Selv om det generelle niveau for tilfredsheden med tilværelsen ikke har ændret sig ret meget, er optimismen i forhold til fremtiden og tilliden til institutioner faldet markant i de lande, der er mest berørt af krisen. De grupper, der allerede var udsatte – de langtidsledige, de ældre i Central- og Østeuropa og eneforsørgerne – beretter desuden om de højeste niveauer for så vidt angår materielle afsavn og utilfredshed med deres livssituation.  Download PDF: DA (pdf 41.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar