Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Opdateret
02 juli 2012
Udgivet
05 juni 2012
Formater

Resumé

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  
 • Report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Femte undersøgelse af arbejdsvilkårene

  Authors: 
  Eurofound
  Arbejdet spiller en afgørende rolle i folks liv, for virksomhedernes funktion og i samfundet som helhed. Forbedring af arbejdets kvalitet og arbejdsvilkårene har længe haft en central placering i EU's politik, senest i Europa 2020-strategien for 'intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst'. I den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) undersøges så forskellige emner som fysiske risici, arbejdstid, kønsopdeling, balance mellem arbejde og fritid, medarbejderrepræsentation, arbejdstilrettelæggelse, stress på arbejdspladsen, kompetenceudvikling og lønninger samt sundhed og velbefindende. Undersøgelsen afdækker tendenser inden for arbejdsvilkår, identificerer væsentlige risikofaktorer og sætter fokus på spørgsmål, der fortjener politisk opmærksomhed. På grundlag af interview med 44 000 arbejdstagere i 34 europæiske lande udgør dem femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene en omfattende kilde til oplysninger om og analyser af arbejde i alle dets facetter i Europa i dag.  Download PDF: DA (pdf 38.05 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar