Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Opdateret
2 juli 2012
Udgivet
5 juni 2012
pdf
Formater
Executive summary in 25 languages
Hent

Resumé

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  160
  Referencenr.: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalognr.: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef11821
  Catalogue info

  Femte undersøgelse af arbejdsvilkårene

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Arbejdet spiller en afgørende rolle i folks liv, for virksomhedernes funktion og i samfundet som helhed. Forbedring af arbejdets kvalitet og arbejdsvilkårene har længe haft en central placering i EU's politik, senest i Europa 2020-strategien for 'intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst'. I den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) undersøges så forskellige emner som fysiske risici, arbejdstid, kønsopdeling, balance mellem arbejde og fritid, medarbejderrepræsentation, arbejdstilrettelæggelse, stress på arbejdspladsen, kompetenceudvikling og lønninger samt sundhed og velbefindende. Undersøgelsen afdækker tendenser inden for arbejdsvilkår, identificerer væsentlige risikofaktorer og sætter fokus på spørgsmål, der fortjener politisk opmærksomhed. På grundlag af interview med 44 000 arbejdstagere i 34 europæiske lande udgør dem femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene en omfattende kilde til oplysninger om og analyser af arbejde i alle dets facetter i Europa i dag.


  Kan downloades på 25 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2015. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar