Trends in job quality in Europe

Report
Udgivet
12 august 2012
pdf
Formater

Resumé

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  100
  Referencenr.: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Katalognr.: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Formater

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef12281
  Catalogue info

  Tendenser i jobkvalitet i Europa: Resumé

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  I denne undersøgelse, der er baseret på data fra den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene, måles jobkvaliteten i de 27 EU-lande samt de syv andre lande i Europa, der deltog i undersøgelsen. Hensigten var at finde en objektiv måde at vurdere en række EU-direktivers princip om, at arbejdet skal tilpasses arbejdstagerne. Bedre forståelse af de sociale omkostninger ved lav jobkvalitet har koncentreret opmærksomheden på det psykiske og sociale miljø på arbejdspladsen. En af følgerne af dængere forventede levetid og befolkningens aldring kan være, at jobbene skal være af god kvalitet, hvis flere arbejdstagere skal overtales til at blive længere på arbejdsmarkedet. De indekser, der er udviklet til denne undersøgelse, er ikke baseret på subjektive målinger såsom præferencer og holdninger, men er bygget på selvrapporterede kendetegn ved job, der er forbundet med arbejdstagernes trivsel.  Download PDF: DA (pdf 36.82 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar