Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Udgivet
3 december 2013
pdf
Formater

Resumé

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four cRead more
This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
Read less

Formater

 • Rapport

  Antal sider: 
  74
  Referencenr.: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Katalognr.: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef13621
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Sociale uligheder

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Denne rapport undersøger sociale uligheder i fordelingen af frihedsrettigheder og muligheder blandt enkeltindivider og befolkningsgrupper i Europa. Rapporten tager udgangspunkt i data fra den europæiske undersøgelse af livskvalitet og opbygger et evidensgrundlag om sociale uligheder på fire kritiske områder af livskvalitet: sundhed, levestandard, produktive og værdsatte aktiviteter, samt privatliv, familieliv og det sociale liv. Den undersøger den rolle, som vigtige determinanter for sociale uligheder spiller, herunder køn, alder, handicapstatus, beskæftigelsesstatus og statsborgerskabsstatus, samt andre drivkræfter. Rapporten konkluderer, at der i visse tilfælde er dokumentation for, at der har fundet større forskelsbehandling og sociale uligheder sted mellem den anden europæiske undersøgelse af livskvalitet i 2007 og den tredje undersøgelse i 2011. Den anbefaler, at et stadigt større politisk fokus på de flerdimensionale aspekter af trivsel kobles sammen med effektive offentlige tiltag, der skal tage fat om sociale uligheder og integreres i de generelle politikker på europæisk og medlemsstatsniveau.  Download PDF: DA (pdf 42.13 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar