Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Udgivet
6 november 2013
pdf
Formater
Executive summary in 25 languages
Hent

Resumé

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Formater

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef13591
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Subjektiv trivsel

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  I denne rapport vurderes krisens indvirkning på europæernes subjektive trivsel. I 2011 lå BNP pr. indbygger i 22 ud af de dengang 27 EU-medlemsstater under niveauet i 2008, og arbejdsløsheden var højere i 25 ud af de 27 lande. Disse indikatorer viser foruroligende tendenser, men rapporten går dybere og forsøger at besvare forskellige spørgsmål: Hvad er den reelle indvirkning på folks liv? Hvem har været hårdest ramt? Hvor har der været positive trivselsmønstre? Hvad forklarer forskellen i trivsel i hele Europa? Hvordan kan politikken øge eller standse faldet i trivsel i fremtiden? Det konkluderes, at krisen måske ikke berører alles trivsel i lige grad og heller ikke alle aspekter af trivsel. Trivslen er faldet i mange EU-lande og er fortsat højest i nordiske lande. Fald i trivslen i mange vestlige EU-lande er imidlertid blevet modsvaret af stigninger i østlige lande. De befolkningsgrupper, der har lav trivsel, omfatter personer, der er begrænset af handicap eller sygdom, og arbejdsløse.


  Kan downloades på 25 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar