Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

Report
Opdateret
16 februar 2014
Udgivet
15 september 2013
pdf
Formater
Executive summary
Hent
Forfatter(e): 
Sanz de Miguel, Pablo

Resumé

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membershiRead more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membership, role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and national and European affiliations; and an analysis of relevant European organisations, particularly their membership composition and capacity to negotiate. The aim of Eurofound's studies on representativeness is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies comes from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Formater

 • Rapport

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef13451
  Catalogue info

  De europæiske arbejdsmarkedsorganisationers repræsentativitet: Tekstil- og beklædningssektoren

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Undersøgelsen kortlægger først sektorens økonomiske og beskæftigelsesmæssige baggrund, afgrænser derefter arbejdsmarkedsorganisationerne i alle EU-medlemsstater (medlemskab, rolle i kollektive overenskomstforhandlinger, dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og offentlige politiske beslutningsprocesser samt nationale og europæiske tilknyttede organisationer) og analyserer endelig de relevante europæiske organisationer, navnlig i henseende til deres medlemssammensætning og deres kapacitet til at forhandle. Formålet med EIRO's række af repræsentativitetsundersøgelser er at identificere de nationale og overnationale arbejdsmarkedsorganisationer inden for arbejdsmarkedsrelationerne i udvalgte sektorer med udgangspunkt i Europa-Kommissionens mål om at anerkende de repræsentative arbejdsmarkedsorganisationer, der skal konsulteres i henhold til bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).  Download PDF: DA (pdf 43.27 Kb)

  Kan downloades på 1 sprog

  Hent
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar