Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Opdateret
18 februar 2014
Udgivet
18 februar 2014
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. An executive summary is also available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kvaliteten af ansættelsesvilkår og beskæftigelsesrelationer i Europa

  Authors: 
  Eurofound
  I denne rapport betragtes ansættelsesvilkår og beskæftigelsesrelationer på europæiske arbejdspladser ud fra et kvalitetssynspunkt. Den tager udgangspunkt i nødvendigheden af at forbedre jobkvaliteten, en af hovedhjørnestenene i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Højkvalitetsjob er en vigtig forudsætning for at opretholde kontinuerlige karriereforløb, medarbejdermotivation og produktivitetsniveauer, der fører til et bedre generelt arbejdsmiljø. På grundlag af data fra den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS), der blev gennemført i 2010, måler rapporten beskæftigelseskvaliteten gennem en flerdimensionel model baseret på 12 indikatorer, der repræsenterer fire underdimensioner af beskæftigelse, nemlig kontraktsikkerhed, indkomst og rettigheder, arbejdstid og beskæftigelsesegnethed, og to underdimensioner af beskæftigelsesrelationer, nemlig medarbejderrepræsentation og øget medbestemmelse.  Download PDF: DA (pdf 40.55 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar