Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Opdateret
7 marts 2013
Udgivet
5 februar 2013
pdf
Formater

Resumé

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Formater

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referencenr.: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbejdstid og balance mellem arbejde og fritid i et livslangt perspektiv

  Forfatter(e): 
  Eurofound
  Grundlæggende forandringer i husstandssammensætning og demografisk struktur i de seneste årtier har skabt nye behov og udfordringer i de moderne industrisamfund. Globalisering og øget konkurrence har haft stor indflydelse på produktionsmetoder og arbejdstilrettelæggelse og på arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid. I denne rapport, der er baseret på den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår, undersøges forskelle mellem landene med hensyn til faktisk arbejdstid og arbejdstidsfordeling efter køn, beskæftigelsesstatus, husstandstype og livsfase. Rapporten behandler faktorer, der berører balancen mellem arbejde og fritid for personer og husstande, og analyserer forskellen mellem faktisk og ønsket arbejdstid. Ulønnet arbejde behandles også med fokus på uligheder mellem kønnene i de forskellige livsfaser med hensyn til den tid, der bruges på forpligtelser i hjemmet og omsorgsforpligtelser.  Download PDF: DA (pdf 43.02 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar