Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Opdateret
07 marts 2013
Udgivet
05 februar 2013
Formater
 • Download full reportPDF

Resumé

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. An executive summary is also available - see Related content.

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbejdstid og balance mellem arbejde og fritid i et livslangt perspektiv

  Authors: 
  Eurofound
  Grundlæggende forandringer i husstandssammensætning og demografisk struktur i de seneste årtier har skabt nye behov og udfordringer i de moderne industrisamfund. Globalisering og øget konkurrence har haft stor indflydelse på produktionsmetoder og arbejdstilrettelæggelse og på arbejdstid og balancen mellem arbejde og fritid. I denne rapport, der er baseret på den femte europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår, undersøges forskelle mellem landene med hensyn til faktisk arbejdstid og arbejdstidsfordeling efter køn, beskæftigelsesstatus, husstandstype og livsfase. Rapporten behandler faktorer, der berører balancen mellem arbejde og fritid for personer og husstande, og analyserer forskellen mellem faktisk og ønsket arbejdstid. Ulønnet arbejde behandles også med fokus på uligheder mellem kønnene i de forskellige livsfaser med hensyn til den tid, der bruges på forpligtelser i hjemmet og omsorgsforpligtelser.  Download PDF: DA (pdf 43.02 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar