Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Udgivet
31 oktober 2014
Formater
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF

Resumé

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Catalogue: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14561
  Catalogue info

  Arbejdskraftens mobilitet i EU: Nye tendenser og politikker

  Authors: 
  Eurofound

  Europa-Kommissionen fremmer geografisk mobilitet som en strategi til at mindske forskellene mellem udbud og efterspørgsel på de europæiske arbejdsmarkeder. Mens migrationen er lav inden for og på tværs af EU-medlemsstaterne i forhold til andre OECD-regioner, er andelen af EU-migranter, der arbejder i EU, stigende. Indsatsen på EU-plan for at fremme mobiliteten bliver på nationalt plan undertiden overskygget af bekymringer vedrørende de mulige negative virkninger af tilstrømninger af migranter, herunder undergravning af lokale lønsatser, misbrug af velfærdssystemer og den økonomiske byrde, som inaktive migranter kan udgøre for velfærdssystemerne. Denne rapport dokumenterer den nuværende situation med hensyn til arbejdskraftmobilitet i EU og indeholder en række politiske anbefalinger med henblik på at lette strømmen af arbejdstagere og samtidig minimere misbrug af ordningen for vandrende arbejdstagere og sikre mere gnidningsløse overgange for vandrende arbejdstagere.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar