Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Opdateret
22 oktober 2014
Udgivet
17 oktober 2014
pdf
Formater
Executive summary in 24 languages
Hent
Forfatter(e): 
Eurofound; EU-OSHA

Resumé

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishmeRead more

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

Read less

Formater

 • Rapport

  Referencenr.: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Forfatter(e): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psykosociale risici i Europa: Udbredelse og forebyggelsesstrategier

  Forfatter(e): 
  Eurofound; EU-OSHA

  Dette resumé bygger på en fælles rapport om psykosociale risici på arbejdspladsen fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound). Den trækker på det supplerende arbejde i de to agenturer, der afspejler sig i deres forskellige roller. I rapporten, der anerkender de komplekse forhold mellem sundhed og arbejde, fremlægges sammenlignende oplysninger om udbredelsen af psykosociale risici blandt arbejdstagerne, og forbindelserne mellem disse risici og sundhed og trivsel undersøges. Den kommer også ind på, i hvilket omfang virksomhederne træffer foranstaltninger til at håndtere psykosociale risici, og beskriver tiltag, der kan gennemføres i virksomhederne. Der er til rapporten knyttet en oversigt over politikkerne i seks medlemsstater.

  Kan downloades på 24 sprog

  Hent

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar