Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Udgivet
9 september 2014
pdf
Formater
Executive summary in 23 languages
Hent
Forfatter(e): 
Mandl, Irene; Hurley, John

Resumé

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available below.

 

 

Read less

Formater

 • Rapport

  Referencenr.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  Forfatter(e): 
  Mandl, Irene; Hurley, John

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formater

 • Executive summary

  Referencenr.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Virkninger af omstruktureringer på regionalt plan og tiltag til at håndtere konsekvenserne

  Forfatter(e): 
  Eurofound

  Selv om omstruktureringer i stadig højere grad anerkendes som et iboende træk ved økonomisk udvikling og får stor politisk opmærksomhed på europæisk plan og medlemsstatsplan, drøftes det regionale perspektiv sjældent. De fleste store omstruktureringer påvirker imidlertid de regioner og beskæftigelsesområder, hvor de finder sted, ikke blot virksomheden og dens medarbejdere. På grundlag af en analyse af sekundære data, en litteraturgennemgang og fem dybtgående casestudier har dette forskningsprojekt til formål at identificere virkningerne af store omstruktureringer på regionalt plan. Det beskriver også eksempler på en vellykket regional forvaltning, som tager sigte på at opretholde og forbedre arbejdsmarkederne og levevilkårene efter en væsentlig omstrukturering.

  Kan downloades på 23 sprog

  Hent
 • Case studies

  The case studies created under this research project and discussing the regional effects of restructuring are available for download below.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Tilføj kommentar